ehelse og kulturforskjeller

I enkelte prosjekter innen radiologi har jeg fått et inntrykk av kulturforskjeller mellom Norge og andre land.

Nordmenn er gjennomgående lite innstilt på å jobbe med dårlige løsninger og har et veldig bevisst forhold til systemenes gode og dårlige sider. Og de sier fra! Er det annerledes i andre land?

Vi besøkte et svensk sykehus med en viss status, et universitetssykehus, som brukte et lignende system som det prosjektet jobbet med – og hadde problemer med å få akseptert. Svenskene var like klar over svakhetene, men valgte å leve med dem; de tilpasset også sin arbeidsmåte til systemet – selv om det ikke var optimalt. For nordmennene ville dette representert et steg tilbake i kvalitet – det satt langt inne å ta det steget.

Er Sverige et mer hierarkisk samfunn enn Norge? Ja. Ser vi spor av det her?

En radiolog refererte en samtale med en utenlandsk kollega, det var snakk om PACS. Hvorfor bruker dere dette systemet, som langt fra er verdensledende? Radiologen svarte: det var ikke vi som valgte, det gjorde ledelsen, og dette var det billigste.

Da er det heller ikke radiologens ansvar om arbeidet går sakte.

Radiologene er uten sammenligning de mest avanserte IT-brukerne på et sykehus. Deres eneste verktøy er PACS-et. Alt arbeid avhenger av dette verktøyet ( pluss en del spesialverktøy for bildebehandling ).

En annen gang innførte vi et PACS ved et norsk sykehus, og vi budsjetterte mange hundre timer til å utvikle automatiske hengeprotokoller. Disse effektiviserer arbeidet til radiologen og øker kvalitet og konsistens, og reduserer sjansen for feil: bildene henges opp/vises automatisk, likt for alle radiologer, og man slipper å slite seg ut for å forstå hva som er hva: først kommer forfra, så fra siden, eller først kommer pre-kontrast, så kontrast, så senfase, osv.

Eksperten som satte dette opp fløy vi inn – jeg spurte om hans erfaring fra Frankrike der PACSet var i bruk: “næ, vi satte opp en eller to enkle protokoller, så dro vi og lot radiologene finne ut av det”.

Et annet tilfelle – for ca 10 år siden – radiologiavdelingen i et flott sykehus i et høyteknologisk land. De hadde nettopp innført elektronisk RIS.
Norge var heldigitalt i 2005, dvs alle radiologiavdelinger var digitale, åtte år før dette igjen.

Norge ligger langt fremme.

I økonomier med høyt lønnsnivå lønner det seg med automatisering, og dermed utvikles automatisering og effektive systemer.

I samfunn med svake hierarkier og en egalitær kultur utvikler mennesker sin autonomi og tar ansvar for egen arbeidshverdag. De skylder ikke på ledelsen om ting går tregt “vi fikk dette møkkasystemet, men det er ikke vårt problem, det var de dumme sjefene”. Nei – man slåss for å få gode verktøy så man kan gjøre en god jobb. Yrkesstolthet.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s