ADAX Set ring hytta varm

Jeg er fornøyd med Adax Set systemet, men synes Appen, markedsføringen og kundestøtten er helt bak mål. Derfor dette lille blogginnlegget.

Adax tilbyr to (tre) enkle fjernstyrte stikkontakter. Det finnes to Master-enheter med SIM, der den ene kan styre en slave. Enhetene er rimelige, og styres fra en App. Den dyreste har også termometer, så du kan bruke den som termostat. Fint!

Min erfaring med Appen er at den er elendig, både iPhone og Android. Det Appen gjør er å sende SMSer, så man kan lett se hva kommandoene egentlig er. Her er de gjengitt, så sender du bare SMS til enheten på dens telefonnummer.

Oppsett

Ta kontroll over enheten (gjøres bare én gang, eller dersom du bytter telefonnummer). Dette kan du godt gjøre fra Appen også, det er de andre funksjonene i Appen som er virkelig dårlige.

#99#SIMNR#NNNN#0#

Her er SIMNR rett og slett det tyvesifrede SIM-nr, og NNNN er en pin du velger. I og med at kun du kjenner denne, vil ikke andre kunne kontrollere enheten. Sannsynligvis knyttes nå ditt avsendernummer til enheten, slik at andre telefoner (din kones) ikke kan styre den.

Koble til slave:

Trykk på wifi-symbolet på slaven. LED blinker nå. Send kommando:

#200#1#Stue#

Det piper litt, så lyser LED konstant, og du er i mål!

Her har jeg valgt Stue som navn på enheten. Mest sannsynlig er det 200 som identifiserer enheten, og dersom du skal ha bad i tillegg, må du eks skrive #201#1#Bad# (jeg har bare én slave )

Vanlig bruk

Status: #07#

Skru på Master: #01″

Skru av Master: #00#

Sett temperatur til 9 grader: #159#9# 

Skru på slave “Stue”

#200#01#1#

Skru av slave “Stue”

#200#00#1#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s