Til en AUF-er

 

Til AUF

Kanskje 25% er en passe oppslutning om et parti som Ap i 2020?

På hvilken måte skiller Ap seg fra Høyre i dag?

Det bør dere tenke på når dere møtes.

Og se “Gerhardsen” på NRK; hørte Erling Borgen på radion i går. Sterkt.

For noen år siden sa Jan P Syse “Arbeiderpartiet stjeler våre klær mens vi bader” (som igjen var et sitat fra Disraeli fra 1845), og det er en sannhet i dette; Ap har beveget seg mot Høyre og åpnet for marked og markedsmekanismer på flere samfunnsområder. EØS og NATO legger rammene for økonomisk politikk, arbeidsliv og sikkerhetspolitikk. Rommet for politikk er mindre enn før.

 For oss som husker de store idelogiske bataljene på 70- og 80-tallet virker dagens debatt litt tam og navlebeskuende.

Den gangen var det skattenivå, åpningstider, mediemangfold, NATO, Sandinistas, contras, Reagan. Arbeiderpartiet var på vikende front i alle disse spørsmålene, og er det i og for seg ennå. Nå som jernbanen blir privatisert, vil neppe Arbeiderpartiet reversere dette.

Dengang var Reiulf Steen gift med en Chilener som hadde opplevd Pinochets regime – Inés Vargas. Og dermed var virkningene av amerikanske utenrikspolitikk ved kjøkkenbordet.

All jævelskapen USA har bedrevet i sør-Amerika har vi glemt. Bortsett fra at den nye generasjonen latin-amerikanere står ved Rio Grande, da. Men men. Details metails.

Utenrikspolitikken i dag handler mest om Russland, og her har vi valget mellom nyanser av kalde krigere. Hvor står AUF? (er konflikt med Russland uungåelig?).

Internasjonal solidaritet – er det noe som hører fortiden til? I sin tid var det ett av grunneelementene i arbeiderbevegelsen. Den var internasjonal. COSATU var på sommerleir i Norge! Betalt av LO.

 Norsk politikk er preget av masse samarbeid på tvers av blokkene og masse enighet om grunnleggende spørsmål. Det er ingen som mener at arbeidsledige skal sove på gata, f.eks. Likevel – Ap har potensielt en posisjon som en form for garantist for den norske/nordiske modellen. Høyrekreftene “ there is no such thing as society” og dyrkingen av enere som Stordalen og Røkke – er en motpol til dette. Høyre representerer et annet syn på samfunnet, og har andre krefter bak seg. Og deres ideologi har vunnet fram! (og det er fordi vi er rike nå; husk hva Marx sier om basis og overbygg).

Ap er skeptiske til børsen. Høyre hyller den. Der i gården er Mammon gud – men obs obs, Høyre er også et sosialdemokratisk parti. Det er ikke en Darwinistisk jungel som er målet med samfunnsutviklingen. Mye decent folks i Høyre. De aller aller fleste. Men de er happy med at rengjøringen av togene gjøres av folk som jobber med dårlige vilkår i egne selskaper. McJobs. Den tid er forbi da det stod “NSB” på alles uniformer, enten de kjørte tog eller vasket dass.

Høyre mener den som har flaks og er god med penger og står på og har mage til å rake til seg frukten av andres arbeid – han skal få. Mer. Ap mener i bunn og grunn det samme. Svært mange mener dette! (ellers hadde SV hatt større oppslutning, ennsi Rødt).

 Og her er vi inne i menneskesyn og ideologi. Hva er et menneske? Skal vi reduseres til konsumenter og produsenter? Er det OK å utnytte andre bare det er “frivillig”? Hva slags narkotikapolitikk skal vi ha? Hva slags arbeidsliv skal vi ha? I landbruket er det 30.000 utenlandske sesongarbeidere.

Hvis en person vil starte en bedrift i Norge i dag kommer hen til dekket gratisbord:

  • effektivt byråkrati
  • tilgang på utdannet arbeidskraft
  • veier og annen infrastruktur
  • rettsapparat og lovverk som beskytter virksomheten

Alt dette er gode som er betalt av fellesskapet. Det må vi ha en økt bevissthet om! Det finnes ingen self-made man, det er bullshit. BULL-SHIT. Dette vet selvsagt både Ap og Høyre; dette er kjernen i sosialdemokratiet, dealen mellom kapital og arbeider; et skattenivå alle kan leve med, fellesgoder som gir et lavt konfliktnivå: kapitalen slipper å leie private sikkerhetsvakter.

Og så er det klart at identitetsdimensjonen har vært undervurdert. Folk stemmer Frp selv om Frp vil rasere arbeidslivet, fordi Frp forsvarer «det norske». Arbeidere stemmer tilsynelatende mot sitt eget beste. Fordi det norske er viktigere enn alt annet? Eller fordi de føler seg så trygge i arbeidslivet takket være LO at de kan gamble på det, og stemme “identitet”? Hvem vet. Hvem vet…

For å vinne må man ha en visjon som er god. Smak litt på det. Visjonen var klar på 50-tallet: forsvare arbeidsfolk og bygge landet. Man kan ikke sitte på tinget av gammel vane.

Ved valget nå, og i 2017, hadde ikke Ap noen visjon. De fortjente ikke bedre. 2017-valget var en disaster med Støres aksjer, hans vanvittige portrett, og det aldeles håpløse «stø kurs» eller hva det var. Forglemmelig. Glemt.

2019 med skolemat er historie. Hva er storyen i 2021?

Forslag. Ap som garantisten for den nordiske modellen. Forsvarer av det kollektive. Den nordiske modellen. Det må vi ha en økt bevissthet om! 

Men igjen – for å fortjene å styre, må man ha en visjon. Man kan ikke sitte på tinget av gammel vane.

Bøhler skriver her: jeg er enig i noe, men det defensivt i noen grad – det er preget av FrPs retorikk.

https://www.dagbladet.no/kultur/hvordan-kan-vi-vinne-tilbake-velgerne/71613910

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s