Digitaliseringsrådet og Moderniseringsprogrammet i NAV

Staten har opprettet et råd, digitaliseringsrådet, for å unngå at prosjekter feiler i fremtiden.

https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/digitaliseringsradet

Noe av bakgrunnen for dette kan formodes å kunne knyttes til Moderniseringsprogrammet og utfallet av dette.

Som en av mange hundre som var innleid i programmet har jeg gjort meg noen tanker om hva som kunne vært gjort bedre på styringsnivå.

Mitt forslag er at digitaliseringsrådets første jobb blir å beskrive hva som gikk galt i Moderniseringsprogrammet.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s