Schout by nacht

(Nederlandsk schout-bij-nacht) er en militærgrad til sjøs på 1700-tallet som i dag tilsvarer kontreadmiral.

Hva har det med meg å gjøre?

Det dukker opp i bøker jeg leser. Jeg liker ordet. Det er uvanlig.

Første gang jeg kom over ordet var i en tegneserie om Tordenskjold. Han vokste opp i Trondheim og kom etter hvert til Kongens København der han gjorde karriere i marinen, og etter hvert fikk graden Schoutbynacht – den som speider om natten – eller kontréadmiral, dvs den admiralen som har ansvar for den bakre delen av flåten, “rear admiral” på engelsk. Under slaget ved Trafalgar i 1805 var Collingwood Nelsons rear admiral, hans Schoutbynacht.

Thorkild Hansen har skrevet en bok om en dansk mann som levde i overgangen mellom 1500 og 1600-tallet, Jens Munk (eller min egen artikkel). Han kom til den brasilianske byen Bahia de todos los Santos på et nederlandsk skip – “Schoutbynacht”  – som ble oppbragt av en fransk pirat. Jens Munk reddet seg i land, og var der noen år. Siden ledet Jens Munk Kristian IVs ekspedisjon til Hudson Bay, der han nesten gikk til grunne.

Så der har vi Schoutbynacht igjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s